OBRES - INTRODUCCIÓ


El Cicle Integral de l’Aigua realitza contínues labors de manteniment i millora de la Xarxa de Sanejament existent, així com de construcció de noves xarxes a zones de nova urbanització.


Totes estes actuacions s’emmarquen en l’objectiu d’adequar la Xarxa de Sanejament a les necessitats actuals dels ciutadans, al mateix temps que es modernitzen les infraestructures que respecten en tot moment la legislació vigent en matèria de Medi Ambient.


D’una forma gràfica, es pot observar els principals processos constructius que intervenen en l’execució d’una xarxa de clavegueram:HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua